Co zrobić ze zużytym akumulatorem oraz baterią?

 • Co zrobić ze zużytym akumulatorem oraz baterią?

  Co zrobić ze zużytym akumulatorem oraz baterią?

Akumulator i bateria to towary szczególne, więc ich utylizacja podlega dodatkowym uregulowaniom. Dlatego też warto wiedzieć, na co zwracać uwagę, by uniknąć przykrych konsekwencji niepoprawnej utylizacji.

Choć samochody i ich silniki stają się coraz bardziej zaawansowane, to nadal w dużej mierze polegają na akumulatorze. Ten z kolei – niezależnie od tego, czy mówimy o akumulatorze obsługowym czy nowszym, bezobsługowym – w wyniku powtarzających się cyklów ładowania i rozładowywania po pewnym czasie będzie wymagał wymiany. To samo dotyczy baterii, której używamy choćby w pilotach do telewizora lub myszce do komputera.

Problem dla środowiska

Baterie zawierają wybrane metale ciężkie takie, jak kadm i rtęć, które w momencie przedostania się do naszego organizmu wywołują choroby nerek i dysfunkcje różnych układów, np. pokarmowego i nerwowego. Zużyty akumulator również jest zbudowany w części z ołowiu, pierwiastka silnie trującego. Zawiera także kwas siarkowy o mocnym stężeniu, związki ołowiu oraz tworzywa sztuczne. Substancje te negatywnie wpływają na żywe organizmy, roślinność oraz glebę. Wyciekający ze zużytego akumulatora kwas może spowodować poważne oparzenia u ludzi i zwierząt.

Każdego roku na świecie produkuje się 5,6 milionów ton baterii i akumulatorów. Do ich produkcji zużywa się 3,4 milinów ton ołowiu, czyli blisko 70% światowej produkcji tego surowca. Dlatego tak istotny jest recykling akumulatorów oraz baterii, który pozwala skutecznie zredukować ilość toksycznych odpadów zanieczyszczających środowisko i umożliwia odzyskanie znacznej części surowców. Tego rodzaju odpady są szczególnym towarem, którego po zużyciu nie można po prostu wyrzucić do kosza.

Niedozwolone jest składowanie zużytych akumulatorów oraz baterii, ponieważ w takich przypadkach często dochodzi do wycieku elektrolitu na podłoże. Skutkuje to zanieczyszczeniem środowiska oraz narażeniem osób trzecich na niebezpieczeństwo. Z tego powodu należy zadbać o odpowiednie zabezpieczenie takich odpadów i o wyeliminowanie ich ze środowiska poprzez dostarczenie do punktu zbiórki akumulatorów i baterii od razu po zużyciu.

Warto  pamiętać o kilku ważnych zasadach, dzięki którym łatwiej będzie nam zadbać o środowisko i nasze zdrowie:

 1. Stosujmy się do zaleceń producenta dotyczących ładowania baterii.
 2. Zawsze separujmy akumulatory i baterie od innych odpadów.
 3. Nigdy nie zdejmujmy obudowy baterii bądź akumulatora.
 4. Przekazujmy zużyte akumulatory oraz baterie do punktów zbiórki.

Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać na stronach www.bio-service.pl i www.facebook.com/bioservicewarsztat.

Pobrane z motofocus.pl

  • Slider 5
  • Slider 6
  • Slider 7
  • Slider 8
  • Slider 9
  • Slider 10
  • Slider 11
  • Slider 172
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2022
Tema na Instagram Tema na You Tube Tema na Facebook
Do góry