Stacja Kontroli Pojazdów Gorzów

Miło nam poinformować, że w naszym centrum motoryzacyjnym jest możliwe przeprowadzenie okresowego przeglądu technicznego w Stacji Kontroli Pojazdów TEMA. Dzięki bliskiemu położeniu naszego serwisu samochodowego oraz sklepów z częściami samochodowymi, w razie wykrycia usterki samochodu, naprawa będzie mogła być przeprowadzona szybko i na miejscu w naszym warsztacie samochodowym

Poniżej przedstawiamy ustawowy cennik za przeglądy na Stacji Kontroli Pojazdów firmy TEMA.

Tabela opłat za badania techniczne pojazdów przeprowadzane na stacjach kontroli pojazdów wprowadzona rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. (Dz.U.Nr 223, poz.2261) zmiany: Dz.U.Nr 155, poz.1302 oraz Dz.U. Nr 155, poz. 1233 z 2009 r.

Lp. Wyszczególnienie  Opłata w PLN (zawiera VAT)
1 Okresowe badania techniczne:  
1.1 Motocykl, ciągnik rolniczy 62,00
1.2 Samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w. 1) (ad.1) 98,00
1.15 Pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne) 63,00
1.22 Motorower 50,00
2 Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie:  
2.1 skuteczności i równomierności działania hamulców 20,00
2.4  ustawienia i natężenia świateł mijania 14,00
2.5 połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu 20,00
2.6  toksyczności spalin 14,00
2.7 poziomu hałasu 20,00
2.8 geometrii kół jednej osi 36,00
2.9 działania amortyzatorów jednej osi 14,00
2.10 wszystkich innych usterek łącznie 20,00
4 Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:  
4.1 określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu) (ad.2) 20,00
4.2 po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) 94,00
4.3 dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym 51,00
5 Dodatkowe badanie techniczne pojazdu sierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:  
5.1 co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych (ad.2) 20,00
5.2 po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) 94,00
6 Pozostałe dodatkwe badania techniczne pojazdu:  
6.2 który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe) 42,00
6.3 który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe) 50,00
6.6 do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe) 48,00
6.8 w którym mowa w art. 81 ust. 8 pkt 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym 50,00
6.9.1 skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu w celu identyfikacji lub ustalenia danych niezbędnych do jego rejestracji 60,00
6.9.2 skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu jeżeli z dokumentów wymaganych do jego rejestracji wynika, że uczestniczył on w wypadku drogowym, lub narusza wymagania ochrony środowiska 94,00
6.10 pojazd sprowadzony z zagranicy i noszący ślady uszkodzenia lub którego stan techniczny wskazuje na naruszenie elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego 94,00
6.11 pojazd o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (bad VAT) 50,00
7 Sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów:  
7.1 prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy (ad.1) 35,00

 

Uwagi:

 1. Dla pojazdu zgłoszonego do okresowego badania technicznego z adnotacją w dowodzie rejestracyjnym przystosowany do ciągnięcia przyczepy' lub 'HAK' opłaty jak w lp. 7.1 nie pobiera się.
 2. W wypadku, gdy łączna opłata za badanie według lp. 4.1 i 5.1 byłaby większa od opłaty za okresowe badanie, zgodnie z lp. 1, przyjmuje się opłatę taką, jak za okresowe badanie techniczne pojazdu.
 3. Całkowita opłata za badanie techniczne pojazdu jest sumą opłat za poszczególne, wykonane pozycje w tabeli opłat. W przypadku złożonych rodzajów badań, w ramach których przewidziane jest wykonanie zakresu okresowego badania technicznego, opłatę za badanie okresowe nalicza się jednorazowo.

 

Zapraszamy do Stacji Kontroli Pojazdów TEMA.

Telefon (Stacja Kontroli Pojazdów): 95 725 60 15

Email: skp@tema.gorzow.pl

  • Slider 5
  • Slider 6
  • Slider 7
  • Slider 8
  • Slider 9
  • Slider 10
  • Slider 11
  • Slider 172
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2022
Tema na Instagram Tema na You Tube Tema na Facebook
Do góry